Geriatrische Voet

De oudere voet

Als we ouder worden, verandert er ook veel aan de voeten. Bijna alle onderdelen van de voet degenereren beetje bij beetje en de functionaliteit van de voet neemt af. Meer dan de helft van de mensen ouder dan 75 jaar heeft pijn aan de voeten en slechts een derde gaat hiermee naar een arts. De rest neemt aan dat dit hoort bij het ouder worden.

De oudere voet is op zich al kwetsbaar en complex, maar als daar ziekten als reuma of diabetes bijkomen, wordt het nog complexer. Kennis en vaardigheden van de behandeling en verzorging van de oudere voet zijn daarbij van groot belang.

Ik ben opgeleid tot een gespecialiseerde Geriatrisch Voetzorg Verlener (GVV) en kan u dan ook veilige voetzorg verlenen. Ook  aan oudere mensen met een verminderd cognitief vermogen. Ik  zal de voeten screenen, voetaandoeningen herkennen, de voeten verzorgen en indien nodig de bevindingen terug koppelen naar de aanpalende zorg. Ook ben ik opgeleid om preventieve maatregelen te nemen en adviezen geven,  zodat eventuele klachten kunnen worden voorkomen.

Doel

Het doel van  geriatrische voetzorg is de voeten van oudere mensen in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen en te houden. Zo wordt de veiligheid en de gezondheid van de cliënt ondersteund. Deze vorm van zorg kan, indien nodig, ook worden verleend in afstemming met de aanpalende zorg.

Mobiliteit

Slechts 30% van de gezonde ouderen kunnen zelfstandig hun voeten verzorgen. Onvoldoende voetzorg leidt direct tot problemen en tast de mobiliteit aan. Dit moet juist voorkomen worden! Voeten van oudere mensen, gezond of niet gezond, hebben de juiste aandacht nodig. Slechts een relatief klein deel van de ouderen (14-40%) zoekt uit eigen beweging hulp bij voetproblemen. Terwijl veel ouderen die nog kunnen lopen voetproblemen of voet gerelateerde symptomen hebben. Sommige voetproblemen zorgen voor een verminderde functionaliteit, vooral als het pijnlijke aandoeningen aan de voeten zijn. Ook komen infecties en ontstekingen aan de voeten vaker voor bij oudere cliënten, net als huidafwijkingen.

Schoeisel

Letsel door slecht schoeisel heelt bij ouderen minder goed en maakt hen dus minder mobiel. Soms voor langere tijd, soms voor altijd. Goed schoeisel kan veel ellende voorkomen. Ik zal uw gedragen schoenen inspecteren en  kan uitstekend advies geven over geschikt schoeisel.

Richtlijnen

Het doel van deze richtlijnen is:

 • Het vaststellen van klinische beoordelingscriteria voor symptomen bij voetproblemen en het  identificeren van factoren die verwijzingen of behandeling noodzakelijk maken.
 • Het aanbevelen van relevante podotherapeutische behandeling, na evaluatie van hun effectiviteit en hun eventuele beïnvloeding van de zelfredzaamheid, met name op het gebied van staan en lopen.
 • Het vaststellen van criteria om de cliënt adequaat door te verwijzen.
 • Het voorzien in een uniform cliëntendossier om de communicatie met de cliënt en de communicatie van zorgverleners onderling te faciliteren.

Jaarlijks voetonderzoek

Ik onderzoek  tenminste één keer per jaar de voeten van de oudere cliënt zorgvuldig. Het doel van het jaarlijks onderzoek is het signaleren van:

 • voetproblemen
 • huidproblemen
 • functionele beperkingen,  waardoor cliënten niet goed voor de voeten kunnen zorgen en daardoor voetproblemen krijgen.

Daarnaast geef ik adviezen over het vinden van adequaat schoeisel en het verzorgen van de voeten.

Geriatrische voetbehandeling

De behandeling kan bestaan uit:

 • het knippen van nagels
 • het verwijderen van pathologisch eelt en likdoorn
 • het dunner frezen van verdikte nagel
 • het reguleren van ingroeiende nagels
 • het repareren van gespleten nagels

Opleiding

Ik heb een aanvullende opleiding tot geriatrische voetzorg verlener gevolgd en veel praktijk ervaring opgedaan gedurende mijn stages in een verzorgingshuis. Bovendien heb ik ruim 17 jaar praktijk ervaring.

 

Ik  zal als GVV-er op een professionele manier omgaan met het eventueel verminderde geestelijk welzijn van de oudere cliënt.  Bovendien kan ik de oudere kwetsbare mens een veilige zorgomgeving bieden.